Privacy statement

Privacy is belangrijk voor ons en we verbinden ons ertoe de rechten betreffende de privacy van uw gegevens te beschermen en te waarborgen. Het is voor u en voor ons belangrijk om een vertrouwelijke en betrouwbare behandeling van uw gegevens te waarborgen.

Ons beleid

In dit privacy beleid beschrijven wij hoe we met uw persoonsgegevens omgaan en hoe we daarbij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen jegens u.

Op wie is dit beleid van toepassing?

Dit beleid is op u van toepassing in de volgende situaties:

 • Wanneer u zich inschrijft via onze website middels een sollicitatie, open inschrijving of om u op de hoogte te houden van onze nieuwste vacatures
 • Wanneer één van onze medewerkers u benaderd voor onze openstaande vacatures binnen één van onze vakgebieden
 • Wanneer u solliciteert naar één van onze vacatures binnen één van onze vakgebieden
 • Wanneer u solliciteert voor een stageplek of om in aanmerking te komen voor één van onze traineeships
 • Wanneer u onze website bezoekt
 • Wanneer wij persoonsgegevens verwerken van andere mensen met wie wij contact kunnen opnemen om meer te weten te komen over u

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

We verzamelen uw gegevens automatisch met behulp van cookies wanneer u onze website bezoekt, op basis van de cookie instellingen in uw browser. Wanneer u via onze website contact met ons opneemt zullen we ook gegevens van u verzamelen. Indien u via het formulier solliciteert of contact met ons opneemt betreft dit:

 • Naam
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer
 • LinkedIn profiel-url
 • Motivatie
 • Aanvullende vragen
 • Curriculum Vitae

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Wij verwijderen uw gegevens zodra aan het oorspronkelijke doeleinde is voldaan en het niet nodig is om de gegevens langer te bewaren. De bewaartermijn van de kandidaatgegevens is standaard 1 jaar. Voor het verstrijken van deze periode ontvangt u een melding voor verlenging. Als hier niet op wordt ingegaan of wordt geweigerd, dan worden uw gegevens binnen 1 maand geanonimiseerd. Indien u opnieuw instemt met verlenging, dan worden uw gegevens opnieuw 1 jaar bewaard en is het mogelijk dat wij u benaderen voor mogelijke carrieremogelijkheden binnen onze organisatie. In overeenstemming met AVG principes zal uw data niet worden gehouden voor verdere verwerkingen, tenzij de wet of relevante toezichthouders van ons verlangen dat we uw gegevens langer bewaren. We kunnen details van geaggregeerde bevindingen en statistieken, in geanonimiseerde vorm, langer bewaren om veranderingen van het gebruik van de website in de loop van de tijd bij te houden. 

Hoe u contact met ons kunt opnemen?

U kunt contact met ons opnemen om:

 • Toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • Eén van uw rechten uit te oefenen;
 • Indien u misbruik of verlies van of ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke informatie vermoedt;
 • Uw toestemming die u ons eerder gegeven heeft voor het verwerken van uw persoonsgegevens wil intrekken;
 • Indien u opmerkingen of suggesties hebt met betrekking tot onze privacyverklaring.

Wilt u gebruikmaken van een van de bovenstaande mogelijkheden? Of heeft u vragen over ons privacybeleid? Dan kunt u ons een e-mail met uw verzoek of vraag sturen naar privacy@vgz.nl. U ontvangt binnen een maand een reactie op uw verzoek of vraag. Heeft u een andere vraag? Dan helpt onze klantenservice u graag.

Om dit privacy beleid actueel te houden, moeten wij dit van tijd tot tijd aanpassen. De meest actuele versie kunt u altijd vinden onderaan onze websitepagina’s of vgz.nl/privacy